Organizacja Zakładowa
przy MZA Sp. z o.o. w Warszawie

Organizacja Zakładowa
przy MZA Sp. z o.o. w Warszawie

adres siedziby :

ul. Stalowa 77
03-429 Warszawa
woj. mazowieckie

tel. 0-22 501 42 61
tel./fax 0-22 818 89 53

e-mail: nzzkmzawaw@wp.pl


W skład Organizacji Zakładowej wchodzą Organizacje Oddziałowe na poszczególnych Oddziałach Eksploatacji Autobusów. Nie posiadają jednak odrębnej osobowości prawnej. Członkowie poszczególnych Zarządów Oddziałowych wchodzą w skład Zarządu Zakładowego.


Organizacje wydziałowe w MZA Sp.z o.o.

Organizacja Wydziałowa przy MZA Sp.z o.o.
Oddział R-1 i E-1 "Woronicza"
02-640 Warszawa,
ul. J.P.Woronicza 29
tel./fax 0-22 502 83 76


Organizacja Wydziałowa przy MZA Sp.z o.o.
Oddział R-2 i E-2 "Kleszczowa"
02-485 Warszawa,
ul. Kleszczowa 28
tel./fax 0-22 863 76 35 wew.327   lub   0-22 560 23 27


Organizacja Wydziałowa przy MZA Sp.z o.o.
Oddział R-3 i E-3 "Ostrobramska"
04-193 Warszawa,
ul. Ostrobramska 38
tel./fax 0-22 610 60 81 wew.3723   lub   0-22 501 37 23


Organizacja Wydziałowa przy MZA Sp.z o.o.
Oddział R-4 i E-4 "Stalowa"
03-429 Warszawa,
ul. Stalowa 77
tel. 0-22 818 89 11 wew.4261   lub   0-22 501 42 61
tel./fax 0-22 818 89 53


Organizacja Wydziałowa przy MZA Sp.z o.o.
Oddział R-5 i E-5 "Redutowa"
01-106 Warszawa,
ul. Redutowa 27
tel./fax 0-22 836 74 41 wew.354   lub   0-22 561 53 54